Sector logística: Curs basic d’emmagatzematge, estocs i trameses de mercaderies

El objectiu es donar a conèixer les tècniques i aplicacions més avançades en la gestió de magatzems i d’integrar-les en l’estratègia logística de l’empresa per aconseguir productivitat i competitivitat: sistemes de classificació i emmagatzematge de mercaderies, sistemes racionals d’aprovisionament, nivells de servei del magatzem, criteris per al disseny i optimització de l’espai, entre d’altres.

Català
Español
English