Projecte de consultoria per la diagnosi de necessitats i la millora de Polígons Industrials al Bages

El projecte es fonamenta en serveis de consultoria, recerca i diagnosi de necessitats, recollida i anàlisi de dades  i definició d’un pla d’accions per a la millora de Polígons Industrials al Bages (Polígons d’Activitats Econòmiques, PAE). Els principals eixos estratègics del projecte són la millora i desenvolupament de les Instal·lacions Industrials, la Tecnologia i la Innovació, els quals s’avaluen en el context d’afavorir la implementació de criteris d’economia circular i la integració harmoniosa dels espais en l’entorn natural així com la mobilitat i l’accessibilitat per les persones.

Català
Español
English