Formació tècnica pràctica en Líneas Elèctriques Aéreas de Baixa Tensió.

Col•laborem en el procés d’avaluació, selecció i contractació de personal tècnic altament qualificat per a la impartició de formació especialitzada en Líneas Elèctriques Aèries de Baixa Tensió centrada en els àmbits de muntatge, instal•lacions, manteniment i reparació.

Català
Español
English