Cursos de preparació Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC)

Finalitzem amb èxit 3 cursos de preparació per assolir els nivells bàsics i mitja. ACTIC es el certificat acreditatiu de la competència digital (coneixements, habilitats i actituds) en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Els continguts ACTIC incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement i sobre les bones pràctiques: participació, civisme i la cultura digital; tanmateix com la tecnologia digital i la navegació, cerca i tractament de la informació escrita, gràfica, sonora, numèrica i de la imatge en moviment.

Català
Español
English